1. Warunki rezerwacji są umową pomiędzy CRN „Cezar” o numerze NIP 9371803991 oraz REGON 241372769 z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Ciesielskiej 32, a wynajmującym.

 2. Czas pobytu jest liczony od 13.00 do 11.00, w razie zmiany godzin należy uzgodnić wcześniej.

 3. Aby rezerwacja była aktualna, należy przelać 50% kwoty najmu na konto CRN Cezar, Bank PKO 33 1240 1170 1111 0010 1220 8280

 4. Jeżeli po upływie 5 dni od wstępnej rezerwacji nie otrzymamy zaliczki na rachunek CRN Cezar  to dana rezerwacja zostanie usunięta.

 5. W cenie zawartej są koszty wody, prądu i drzewa do kominka.

 6. CRN „Cezar” nie ponosi odpowiedzialności za NNW i zdarzenia losowe oraz kradzieże na całym terenie obiektu.

 7. W razie zniszczeń, uszkodzeń, dewastacji wynajmujący płaci 100% wartości zniszczonego mienia.

 8. CRN „Cezar” prosi o niepaleniu tytoniu wewnątrz.

 9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

 10. Operatorem płatności wybranym przez Usługodawcę jest BlueMedia S.A.  z siedzibą w Sopocie (81-718),
  ul. Powstańców Warszawy 6, NIP 585-13-51-185.

 11. W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 13. Strona sauna-cezar.p dzięki współpracy z Blue Media S.A. zapewnia formy płatności:
  a) Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
  b) Płatności online,
  c) BLIK

 14. Prowizja pobierana przez Blue Media S.A. przy realizowanej płatności jest stała i wynosi 1,5 % od wartości przelewanej kwoty.

   baner